Κανονισμός Επεμβάσεων & Συχνές ερωτήσεις Μηχανικών
Θέσεις εργασίας σχετικά με επεμβάσεις και ενισχύσεις κατασκευών
22ο Φοιτητικό Συνέδριο “Επισκευές και Ενισχύσεις Κατασκευών 2016″ 16-17 Φεβρουαρίου 2016, Συνεδριακό Κέντρο Παν. Πατρών.

Website traffic

Pages

Pages|Hits |Unique

  • Last 24 hours: 111
  • Last 7 days: 1,070
  • Last 30 days: 5,147
  • Online now: 2

Παραλαβή Πιστοποιητικών Μαθήματος Επισκευών και Ενισχύσεων Κατασκευών από Μηχανικούς

Η παραλαβή των πιστοποιητικών για τους μηχανικούς που παρακολούθησαν τις Θεματικές Ενότητες: “Το Κανονιστικό Πλαίσιο για τις Επεμβάσεις σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες και τον ΚΑΝ.ΕΠΕ.” και “Τεχνολογίες, Τεχνικές και Σχεδιασμός Επεμβάσεων σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ.” στο διάστημα 6/10 έως 1/12/2015, μπορεί να γίνεται από

1/4 έως 20/4/2016 ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ, ώρα 12:30 έως 14:30 από την κ. Καρέλα (γραφείο Δ212- μεταπτυχιακών κ. Δρίτσου).

Απαραίτητη είναι η προσκόμιση της Αστυνομική σας Ταυτότητας.

Παρουσίαση από τον καθηγητή Πανεπιστημίου της Πίζας Diego Carlo Lo Presti

Παρουσίαση  από τον καθηγητή του Πανεπιστημίου της Πίζας Diego Carlo  Lo Presti  

«Ο Κεκλιμένος  Πύργος της Πίζας: Το Ιστορικό του και  η  Συμπεριφορά του, πριν, μετά και κατά την Διάρκεια των Εργασιών Σταθεροποίησής του».

Διοργάνωση: Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας/Τμήμα Δυτικής Ελλάδας και το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών

Παραλαβή Πιστοποιητικών Παρακολούθησης 22ου Φοιτητικού Συνεδρίου

Η παραλαβή των πιστοποιητικών για όσους παρακολούθησαν το 22ο Φοιτητικό Συνέδριο: “Επισκευές και Ενισχύσεις Κατασκευών 2016” στις 16 και 17 Φεβρουαρίου 2016, μπορεί να γίνεται από

1/4 έως 20/4/2016 ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ, ώρα 12:30 έως 14:30 από την κ. Καρέλα (γραφείο Δ212 – μεταπτυχιακών κ. Δρίτσου Δ212).

Ειδικά για τους Διπλωματούχους Μηχανικούς απαιτείται η προσκόμιση της Αστυνομικής Ταυτότητας.

Κατάργηση Παραρτήματος Ε του ΕΑΚ

Δημοσιεύτηκε στο σχετικό ΦΕΚ η «Τροποποίηση κανονισμών που αφορούν σε ειδικές περιπτώσεις επεμβάσεων σε υπάρχοντα κτίρια».

22ο Φοιτητικό Συνέδριο “Επισκευές και Ενισχύσεις Κατασκευών 2016″

16 και 17 Φεβρουαρίου 2016, Συνεδριακό Κέντρο Παν. Πατρών. Συνδιοργάνωση με ΤΕΕ/Τμ. Δυτικής Ελλάδος

Ελεύθερη Είσοδος σε Φοιτητές και Μηχανικούς

Προσκεκλημένες Ομιλίες

Κείμενα Εργασιών

Για την παραλαβή των βεβαιώσεων παρακολούθησης θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση