Κανονισμός Επεμβάσεων & Συχνές ερωτήσεις Μηχανικών
Θέσεις εργασίας σχετικά με επεμβάσεις και ενισχύσεις κατασκευών
22ο Φοιτητικό Συνέδριο “Επισκευές και Ενισχύσεις Κατασκευών 2016″ 16-17 Φεβρουαρίου 2016, Συνεδριακό Κέντρο Παν. Πατρών.

Website traffic

Pages

Pages|Hits |Unique

  • Last 24 hours: 254
  • Last 7 days: 1,133
  • Last 30 days: 5,273
  • Online now: 4

Κατάργηση Παραρτήματος Ε του ΕΑΚ (ΦΕΚ 350) Σχετική Παρουσίαση

Δημοσιεύτηκε στο σχετικό ΦΕΚ η «Τροποποίηση κανονισμών που αφορούν σε ειδικές περιπτώσεις επεμβάσεων σε υπάρχοντα κτίρια».

Παρουσίαση από τον καθηγητή Πανεπιστημίου της Πίζας Diego Carlo Lo Presti

Παρουσίαση  από τον καθηγητή του Πανεπιστημίου της Πίζας Diego Carlo  Lo Presti  

«Ο Κεκλιμένος  Πύργος της Πίζας: Το Ιστορικό του και  η  Συμπεριφορά του, πριν, μετά και κατά την Διάρκεια των Εργασιών Σταθεροποίησής του».

Μετάφραση: Δρ. Σωτήρης Δέμης.

Διοργάνωση: Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας/Τμήμα Δυτικής Ελλάδας και το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών

Παράταση Παραλαβής Πιστοποιητικών Παρακολούθησης 

Για όσους δεν έχουν πάρει τα πιστοποιητικά και επιθυμούν να τα πάρουν, δίνεται μια τελευταία παράταση για την παραλαβή τους η οποία είναι η εξής:

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/05/2016 και ΤΕΤΑΡΤΗ 25/05/2016, ώρα 12:30 έως 14:30 από την κ. Καρέλα (γραφείο Δ212- μεταπτυχιακών καθ. Σ. Η. Δρίτσου)

Υπενθυμίζεται ότι ειδικά για τους Διπλωματούχους Μηχανικούς απαιτείται η προσκόμιση της Αστυνομικής Ταυτότητας

22ο Φοιτητικό Συνέδριο “Επισκευές και Ενισχύσεις Κατασκευών 2016″

16 και 17 Φεβρουαρίου 2016, Συνεδριακό Κέντρο Παν. Πατρών. Συνδιοργάνωση με ΤΕΕ/Τμ. Δυτικής Ελλάδος. Ελεύθερη Είσοδος σε Φοιτητές και Μηχανικούς

Προσκεκλημένες Ομιλίες

Κείμενα Εργασιών

Για την παραλαβή των βεβαιώσεων παρακολούθησης θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση