Στατιστικά ιστοσελίδας

  • 1
  • 15

26ο Φοιτητικό Συνέδριο: “Επισκευές και Ενισχύσεις Κατασκευών 2020

18 και 19 Φεβρουαρίου 2020, Συνεδριακό Κέντρο Παν. Πατρών.

 

 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

 Προσοχή! Οι εργασίες που ακολουθούν εκπονήθηκαν από τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, το ακαδημαϊκό έτος 2019-20. Περιλαμβάνονται έτσι όπως ακριβώς υποβλήθηκαν από τους φοιτητές – συγγραφείς τους, χωρίς προγενέστερη κρίση ή αποδοχή των στοιχείων, των αποτελεσμάτων  και των απόψεων των συγγραφέων. Ως εκ τούτου οι ατέλειες και τα σφάλματα που πιθανόν υπάρχουν θα πρέπει να κοιταχθούν με κατανόηση και να χρησιμοποιηθούν μετά από κατάλληλο έλεγχο και επεξεργασία.