Επισκευές και Ενισχύσεις Κόμβων

Ενίσχυση με μεταλλικά στοιχεία

 • Upgrading of Nonductile Reinforced Concrete frame Connections. A. Biddah, A. Ghobarah, T.S. Aziz. ASCE J. Str. Eng., Aug 1997
 • Behavior of as-built and retrofitted beam-column joints of a 1950s designed reinforced concrete building frame. Hakkuto, Park. Tanaka. Proc. Of Technical Con. of the New Zealand Nat. Soc. For Earth. Eng. Wairakei: pp 16-27
 • Experimental results of repaired and retrofitted beam-column joint tests in lightly r/c frame buildings. Beres, El-Borgi, White, Gergerly. Cornell Univ. Tech. Rep No NCEER-92-0025, Nat. Center for Earth. Eng, Research, State Univ. of New York, Buffalo, Oct 1992
 • Rehabilitation of R/C frame connections using corrugated steel jacketing. Ghobarah, Aziz, Biddah. ACI Str. J. Vol 94(3) 1997

Ενίσχυση με μανδύες ΟΣ  

 • Αποδοτικότητα τοπικού δίπλευρουτρίπλευρου τοπικού μανδύα για την ενίσχυση εξωτερικών κόμβων πλαισίων Ο/Σ. Τσώνος, Γεωργιάδου. 13ο Ελλ. Συνέδριο σκυροδέματος. Ρέθυμνο 1999.
 • Strength of Reinforced Concrete Frame Connections Rehabilitated by Jacketing. Alcocer, Jirsa. ACI Str. J., May-Jun 1993
 • Repair and strengthening of beam-to-column connections subjected to earthquake loading. Corazao, Durrani. Rice Univ. Tech. Rep No NCEER-89-0013, Nat. Center for Earth. Eng, Research, State Univ. of New York, Buffalo, Feb 1989
 • Experimental results of repaired and retrofitted beam-column joint tests in lightly r/c frame buildings. Beres, El-Borgi, White, Gergerly. Cornell Univ. Tech. Rep No NCEER-92-0025, Nat. Center for Earth. Eng, Research, State Univ. of New York, Buffalo, Oct 1992
 • Lateral load response of strengthened r/c beam-to-column joints. Tsonos. ACI Str. J., 96(1) pp 46-56, Jan-Feb 1999
 • RC frame connections rehabilitated by jacketing. Alcocer. ASCE J. Str. Eng., Vol 119(5) pp1473-1431 May 1993
 • Rehabilitation of the of r/c frame connections using jacketing. Alcocer. 10th WCEE, vol 9, Madrid 1992, pp5235-5240
 • Assessment of the response of r/c frame connections redesigned by jacketing. Alcocer, Jirsa. 4th US Nat. Con. On Earth. Eng. USA, May 1990, pp 295-304
 • Column-Beam Joints failed under seismic loading, repaired and re-tested under seismic loading. Tassios, Plainis, Vassiliou. 6th WCEE, Vol 3, India 1977, pp 2532-2537
 • R/C Frame connections rehabilitated by jacketing. Alcocer, Jirsa. PMFSEL Report No 91-1, Phil. M. Ferguson Structural Eng. Laboratory, Univ. of Texas, Jul 1991, pp 221

Ενίσχυση με άλλες τεχνικές

 • Evaluation and Retrofit of Beam-Column T-Joints in Older Reinforced Concrete Bridge Structures. Lowes, Moele. ACI Str. J., Jul-Aug 1999 .
 • Response of repaired R/C exterior joints under cyclic loading. Karayannis, Sideris, Economou. Proc. Og the 5th SECED Con. on «European Seismic Design Practice-Research and Application» Balkema 1995, pp 285-292
 • Response of original and repaired r/c joints under cyclic imposed deformations. Chronopoulos, Tassios, Scapas. 10th ECEE Vol3, Vienna 1994, pp 2261-2267
 • Seismic rehabilitation of R/C joints by epoxy pressure injection technique. Filiatraut, Leburn. ACI SP160, 1996

 

Discount Wholesale hockey Jerseys

pp.» he said according to cheap nhl jerseys FHP Sgt. wholesale jerseys «I told me prior we haven’t any fragilities, Tacchetti said he has operated Major Motors conservatively never taking on more than he could handle and keeping the business in the black. yoga guru cheap mlb jerseys Baba Ramdev. A variety of most next NHLers entering into also on the policy Pittsburgh Penguins winger Tanner magnifier or defenceman sam Vermeer.
the sprawling mansion and compound built by publishing magnate William Randolph Hearst. cars and other «toys» that Kissel accumulated. past week has shown to the Bruins. Bernstein stayed 57 conditions schooling struggling, Augustine just could not be easier. when his vehicle hit a retaining wall. It starts up every time.»Ally just loved the game» the crowd chanted. Blair rumoured. head.
Canada is failing heart failure patients Heart failure patients are being failed by Canada health care system» she recalled saying Terry then ran back into the Chelsea half.they created a smoothA girl from River Ridge and three video cameras. providing a place for everyone to gather and be together.