Στατιστικά ιστοσελίδας

  • 0
  • 14

23ο Φοιτητικό Συνέδριο: “Επισκευές και Ενισχύσεις Κατασκευών 2017″

21 και 22 Φεβρουαρίου 2017, Συνεδριακό Κέντρο Παν. Πατρών.

Συνδιοργάνωση με ΤΕΕ/Τμ. Δυτικής Ελλάδος

Βράβευση Εργασιών

 

Πρώτο βραβείο μεταπτυχιακής εργασίας  απονέμεται στον Χ. Βασιλάκη με θέμα εργασίας: “Αποτίμηση Σεισμικής Επάρκειας Κτιρίων. Σύγκριση Αποτελεσμάτων Ανελαστικής Ανάλυσης με Διαφορετικά Λογισμικά” Η οικονομική χορηγία του βραβείου έγινε από την Εταιρεία Penetron Hellas.

Δεύτερο βραβείο μεταπτυχιακής εργασίας  απονέμεται στις Π.-Μ. Μπατσούκα και Ε. Παπαλού με θέμα εργασίας: “Διερεύνηση της Επιρροής του Ικανοτικού Σχεδιασμού και του Ανεπαρκούς Μήκους Μάτισης Οπλισμών Υποστυλωμάτων στη Σεισμική Αντίσταση των Κατασκευών Ο.Σ.” Η οικονομική χορηγία του βραβείου έγινε από την Εταιρεία Sika Hellas ABEE.

Τρίτο βραβείο μεταπτυχιακής εργασίας  απονέμεται στον Π. Γκουρνέλο με θέμα εργασίας “Αποτίμηση Υφιστάμενης Κατασκευής από Ο/Σ με Pushover και Προσεγγιστικές Μεθόδους”. Η οικονομική χορηγία του βραβείου έγινε από την Εταιρεία Sika Hellas ABEE.

 

Πρώτο βραβείο προπτυχιακής εργασίας  απονέμεται στον Σ. Σάκο με θέμα εργασίας: “Διερεύνηση της Επιρροής των Τοιχοπληρώσεων και Ανεπαρκών Μηκών Μάτισης Οπλισμών στη Σεισμική Ικανότητα των Κατασκευών, Εφαρμόζοντας Ανελαστική Στατική Ανάλυση κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ.” Η οικονομική χορηγία του βραβείου έγινε από την Εταιρεία Oplismos (Τ. Κούμουλος).

Δεύτερο βραβείο προπτυχιακής εργασίας  απονέμεται στην  Μ. Βασιλειάδη με θέμα εργασίας: “Εφαρμόζοντας τον Κ.Α.Δ.Ε.Τ. σε Ένα Απλό Κτίριο από Φέρουσα Τοιχοποιία” και στην  Δ. Κουτρομάνου με θέμα εργασίας:  “Αύξηση Τοπικής  Πλαστιμότητας Υποστυλωμάτων με Χρήση ΚΑΝ.ΕΠΕ και Ευρωκώδικα 8”

Η οικονομική χορηγία του βραβείου έγινε από την Εταιρεία LH Logismiki (Σ. Λιβιεράτος).

Τρίτο βραβείο προπτυχιακής εργασίας  απονέμεται στον  Π. Περιβολάρη με θέμα εργασίας: “Έλεγχος & Ενίσχυση Κόμβου Δοκού  Υποστυλώματος με Ανάπτυξη Εφαρμογής για Windows” και στις Κ. Μιντζόλι και Ρ. Πετροπούλου με θέμα εργασίας:  “Επιρροή Τοιχοπλήρωσης στην Ανάληψη Σεισμικών Δράσεων Πλαισιακού Φορέα Ο.Σ”.

Η οικονομική χορηγία του βραβείου έγινε από την Εταιρεία 3DR Βαδαλούκας- Παπαχρηστίδης

 

Τιμητικές Διακρίσεις απονεμήθηκαν

  • στους προπτυχιακούς φοιτητές/τριες της Αρχιτεκτονικής Σχολής του Πολυτεχνείου Κρήτης :

Ανδρεάκη Γεωργία

Γεωργίου Στεφανία

Δημητρίου Βασιλική-Θεοδώρα

Θεοδωροπούλου Αλέξια

Μαυρομιχάλη Αλεξάνδρα

Τριανταφυλλίδου Χαρά

 

  • στους προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ :

Κατσαμάκα Αντώνιο

Μυλωνά Αντώνιο-Ιωάννη

 

  • Καθώς και στους μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών

Καραμάνου Θεοδώρα  (μεταπτ. φοιτήτρια)

Παππά  Σπυρίδων  (μεταπτ. φοιτητής)

 

Βραβεία απονεμήθηκαν από τους χορηγούς:

Οplismos Πρόγραμμα για Πολιτικούς Μηχανικούς – Π. Κούμουλος, Penetron Hellas ΕΠΕ, SIKA HELLAS ABEE,  3DR Βαδαλούκας- Παπαχρηστίδης, LH ΛΟΓΙΣΜΙΚΗ Δ. ΧΑΡΑΜΙΔΟΠΟΥΛΟΣ-Σ. ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ ΕΠΕ.

 

—————————————————————————————————————–

Ευχαριστίες απευθύνονται σε όσους συνέβαλαν στην οργανωτική και οικονομική υποστήριξη καθώς και στην βράβευση των εργασιών.