Στατιστικά ιστοσελίδας

  • 0
  • 3

Παρουσίαση από τον καθηγητή Πανεπιστημίου της Πίζας Diego Carlo Lo Presti

Παρουσίαση από τον καθηγητή Πανεπιστημίου της Πίζας Diego Carlo Lo Presti Παρουσίαση  από τον καθηγητή του Πανεπιστημίου της Πίζας Diego Carlo  Lo Presti   «Ο Κεκλιμένος  Πύργος της Πίζας: Το Ιστορικό του και  η  Συμπεριφορά του, πριν, μετά και κατά την Διάρκεια των Εργασιών Σταθεροποίησής του». Μετάφραση: Δρ. Σωτήρης Δέμης. Διοργάνωση: Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας/Τμήμα Δυτικής Ελλάδας και το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου... read more

Διοργάνωση Εσπερίδας

Εσπερίδα για τις εξελίξεις στο Νομοθετικό πλαίσιο για επεμβάσεις σε υφιστάμενες κατασκευές: KANEΠΕ-ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ-ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ 06.07.2016, Ώρα 19:00, Αίθουσα ΤΕΕ/ΤΔΕ Η εσπερίδα συνδιοργανώνεται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Τμήμα Δυτικής Ελλάδας και το Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος, Τοπικό Τμήμα Αχαΐας. Ομιλητής στην εσπερίδα θα είναι ο κ. Στέφανος Δρίτσος, Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών και μέλος της συντακτικής επιτροπής του... read more

Κατάργηση Παραρτήματος Ε του ΕΑΚ (ΦΕΚ 350)

Κατάργηση Παραρτήματος Ε του ΕΑΚ (ΦΕΚ 350) – Σχετική Παρουσίαση Δημοσιεύτηκε στο σχετικό ΦΕΚ η «Τροποποίηση κανονισμών που αφορούν σε ειδικές περιπτώσεις επεμβάσεων σε υπάρχοντα... read more