Στατιστικά ιστοσελίδας

  • 0
  • 38

Κανονισμός για Αποτίμηση και Δομητικές Επεμβάσεις Τοιχοποιίας – ΚΑΔΕΤ

Το νέο σχέδιο του «Κανονισμού για Αποτίμηση και Δομητικές Επεμβάσεις Τοιχοποιίας, ΚΑΔΕΤ Σχέδιο – Σεπτέμβριος 2022» είναι διαθέσιμο εδώ.

Σ. Η. Δρίτσος «Κανονισμός για Αποτίμηση και Δομητικές Επεμβάσεις Τοιχοποιίας – ΚΑΔΕΤ», 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής και Τεχνικής Σεισμολογίας, 5-7 Σεπτεμβρίου 2019, Αθήνα (video παρουσίασης).