Κατάργηση Παραρτήματος Ε του ΕΑΚ (ΦΕΚ 350)

Κατάργηση Παραρτήματος Ε του ΕΑΚ (ΦΕΚ 350) Σχετική Παρουσίαση

Δημοσιεύτηκε στο σχετικό ΦΕΚ η «Τροποποίηση κανονισμών που αφορούν σε ειδικές περιπτώσεις επεμβάσεων σε υπάρχοντα κτίρια».